Ankaret är ett privatägt fastighetsbolag med verksamhet i Borås och Helsingborg. Samtliga fastigheter ligger i helägda dotterbolag. Vi har ett 70-tal hyresgäster och hyresintäkter på ca 30 miljoner. Ankaret kan erbjuda lokaler för kontor, butik och industri/lager.

>